طهمورث, محمد, جعفری, محمد, احمدی, حسن, آذرنیوند, حسین, نظری سامانی, علی‌اکبر. (1397). ارزیابی کمی اثر فعالیت های آبخیزداری بر ترسیب و ذخیرۀ کربن به منظور کاهش تغییرات اقلیمی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز پررود- سرشاخۀ حوضۀ آبخیز شاهرود). , 5(1), 161-172. doi: 10.22059/ije.2017.240880.717
محمد طهمورث; محمد جعفری; حسن احمدی; حسین آذرنیوند; علی‌اکبر نظری سامانی. "ارزیابی کمی اثر فعالیت های آبخیزداری بر ترسیب و ذخیرۀ کربن به منظور کاهش تغییرات اقلیمی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز پررود- سرشاخۀ حوضۀ آبخیز شاهرود)". , 5, 1, 1397, 161-172. doi: 10.22059/ije.2017.240880.717
طهمورث, محمد, جعفری, محمد, احمدی, حسن, آذرنیوند, حسین, نظری سامانی, علی‌اکبر. (1397). 'ارزیابی کمی اثر فعالیت های آبخیزداری بر ترسیب و ذخیرۀ کربن به منظور کاهش تغییرات اقلیمی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز پررود- سرشاخۀ حوضۀ آبخیز شاهرود)', , 5(1), pp. 161-172. doi: 10.22059/ije.2017.240880.717
طهمورث, محمد, جعفری, محمد, احمدی, حسن, آذرنیوند, حسین, نظری سامانی, علی‌اکبر. ارزیابی کمی اثر فعالیت های آبخیزداری بر ترسیب و ذخیرۀ کربن به منظور کاهش تغییرات اقلیمی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز پررود- سرشاخۀ حوضۀ آبخیز شاهرود). , 1397; 5(1): 161-172. doi: 10.22059/ije.2017.240880.717


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب