تقی ذوقی, شیرین, سلطانی, الیاس, اله دادی, ایرج, صادقی, رضا. (1397). اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. , 20(3), 577-593. doi: 10.22059/jci.2018.238846.1807
شیرین تقی ذوقی; الیاس سلطانی; ایرج اله دادی; رضا صادقی. "اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬". , 20, 3, 1397, 577-593. doi: 10.22059/jci.2018.238846.1807
تقی ذوقی, شیرین, سلطانی, الیاس, اله دادی, ایرج, صادقی, رضا. (1397). 'اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬', , 20(3), pp. 577-593. doi: 10.22059/jci.2018.238846.1807
تقی ذوقی, شیرین, سلطانی, الیاس, اله دادی, ایرج, صادقی, رضا. اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. , 1397; 20(3): 577-593. doi: 10.22059/jci.2018.238846.1807


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب