شهلی بر رود گزی, نازپری, دهمرده, مهدی, خمری, عیسی, سوری نظامی, زیبا. (1400). ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی ماش(Vigna radiate L.). , 23(1), 87-99. doi: 10.22059/jci.2020.294592.2321
نازپری شهلی بر رود گزی; مهدی دهمرده; عیسی خمری; زیبا سوری نظامی. "ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی ماش(Vigna radiate L.)". , 23, 1, 1400, 87-99. doi: 10.22059/jci.2020.294592.2321
شهلی بر رود گزی, نازپری, دهمرده, مهدی, خمری, عیسی, سوری نظامی, زیبا. (1400). 'ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی ماش(Vigna radiate L.)', , 23(1), pp. 87-99. doi: 10.22059/jci.2020.294592.2321
شهلی بر رود گزی, نازپری, دهمرده, مهدی, خمری, عیسی, سوری نظامی, زیبا. ارزیابی زمان محلول‌پاشی و کود نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی‌سبز بر برخی شاخص‌های زراعی وکیفی ماش(Vigna radiate L.). , 1400; 23(1): 87-99. doi: 10.22059/jci.2020.294592.2321


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب