دقیق روحی, جواد, دلیمی, عبدالحسین, پورکاظمی, محمد, قاسمی, محدث, شمسی, شکوفه. (1399). بررسی مورفومتریک، مولکولی و فیلوژنی گونه‌های انگل داکتیلوژیروس در کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپورسرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) پرورشی استان گیلان با استفاده از ژن 28SrDNA. , 75(3), 310-319. doi: 10.22059/jvr.2019.274328.2892
جواد دقیق روحی; عبدالحسین دلیمی; محمد پورکاظمی; محدث قاسمی; شکوفه شمسی. "بررسی مورفومتریک، مولکولی و فیلوژنی گونه‌های انگل داکتیلوژیروس در کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپورسرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) پرورشی استان گیلان با استفاده از ژن 28SrDNA". , 75, 3, 1399, 310-319. doi: 10.22059/jvr.2019.274328.2892
دقیق روحی, جواد, دلیمی, عبدالحسین, پورکاظمی, محمد, قاسمی, محدث, شمسی, شکوفه. (1399). 'بررسی مورفومتریک، مولکولی و فیلوژنی گونه‌های انگل داکتیلوژیروس در کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپورسرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) پرورشی استان گیلان با استفاده از ژن 28SrDNA', , 75(3), pp. 310-319. doi: 10.22059/jvr.2019.274328.2892
دقیق روحی, جواد, دلیمی, عبدالحسین, پورکاظمی, محمد, قاسمی, محدث, شمسی, شکوفه. بررسی مورفومتریک، مولکولی و فیلوژنی گونه‌های انگل داکتیلوژیروس در کپور‌نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپورسرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) پرورشی استان گیلان با استفاده از ژن 28SrDNA. , 1399; 75(3): 310-319. doi: 10.22059/jvr.2019.274328.2892


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب