اعلاباف یوسفی, فریده, پوزش جدیدی, رقیه, بشیری, جبار, آزالی علمداری, کریم, وکیلی, جواد. (1400). تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر تعداد سلول‌های مویرگی CD31+ و مقدار بیان VEGF و MMP9 بطن چپ موش‌های مدل سکتۀ قلبی ناشی از ایزوپروترنول. , 13(2), 179-194. doi: 10.22059/jsb.2021.314284.1448
فریده اعلاباف یوسفی; رقیه پوزش جدیدی; جبار بشیری; کریم آزالی علمداری; جواد وکیلی. "تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر تعداد سلول‌های مویرگی CD31+ و مقدار بیان VEGF و MMP9 بطن چپ موش‌های مدل سکتۀ قلبی ناشی از ایزوپروترنول". , 13, 2, 1400, 179-194. doi: 10.22059/jsb.2021.314284.1448
اعلاباف یوسفی, فریده, پوزش جدیدی, رقیه, بشیری, جبار, آزالی علمداری, کریم, وکیلی, جواد. (1400). 'تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر تعداد سلول‌های مویرگی CD31+ و مقدار بیان VEGF و MMP9 بطن چپ موش‌های مدل سکتۀ قلبی ناشی از ایزوپروترنول', , 13(2), pp. 179-194. doi: 10.22059/jsb.2021.314284.1448
اعلاباف یوسفی, فریده, پوزش جدیدی, رقیه, بشیری, جبار, آزالی علمداری, کریم, وکیلی, جواد. تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر تعداد سلول‌های مویرگی CD31+ و مقدار بیان VEGF و MMP9 بطن چپ موش‌های مدل سکتۀ قلبی ناشی از ایزوپروترنول. , 1400; 13(2): 179-194. doi: 10.22059/jsb.2021.314284.1448


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب