خوانساری نژاد, بیتا, دشتی, فرشاد, ظفری, دوستمراد, میرزایی اصل, اصغر. (1400). غربالگری برخی از رقم‌های پیاز خوراکی در برابر بیماری پوسیدگی فوزاریومی (‏Fusarium ‎oxyosporum f.sp cepae‏) و بررسی بیان رونوشت ژن‏‎‌‎های ‏‎ COI1‎و ‏ERF1‎‏ در رقم‌های حساس و ‏متحمل‏. , 52(1), 183-194. doi: 10.22059/ijhs.2020.306422.1825
بیتا خوانساری نژاد; فرشاد دشتی; دوستمراد ظفری; اصغر میرزایی اصل. "غربالگری برخی از رقم‌های پیاز خوراکی در برابر بیماری پوسیدگی فوزاریومی (‏Fusarium ‎oxyosporum f.sp cepae‏) و بررسی بیان رونوشت ژن‏‎‌‎های ‏‎ COI1‎و ‏ERF1‎‏ در رقم‌های حساس و ‏متحمل‏". , 52, 1, 1400, 183-194. doi: 10.22059/ijhs.2020.306422.1825
خوانساری نژاد, بیتا, دشتی, فرشاد, ظفری, دوستمراد, میرزایی اصل, اصغر. (1400). 'غربالگری برخی از رقم‌های پیاز خوراکی در برابر بیماری پوسیدگی فوزاریومی (‏Fusarium ‎oxyosporum f.sp cepae‏) و بررسی بیان رونوشت ژن‏‎‌‎های ‏‎ COI1‎و ‏ERF1‎‏ در رقم‌های حساس و ‏متحمل‏', , 52(1), pp. 183-194. doi: 10.22059/ijhs.2020.306422.1825
خوانساری نژاد, بیتا, دشتی, فرشاد, ظفری, دوستمراد, میرزایی اصل, اصغر. غربالگری برخی از رقم‌های پیاز خوراکی در برابر بیماری پوسیدگی فوزاریومی (‏Fusarium ‎oxyosporum f.sp cepae‏) و بررسی بیان رونوشت ژن‏‎‌‎های ‏‎ COI1‎و ‏ERF1‎‏ در رقم‌های حساس و ‏متحمل‏. , 1400; 52(1): 183-194. doi: 10.22059/ijhs.2020.306422.1825


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب