غفوری, فرزاد, صادقی, مصطفی, بهرامی, ابوالفضل, عبدالهی آرپناهی, رستم, جوانمرد, آرش, میرائی آشتیانی, سید رضا. (1400). مقایسه پروفایل بیان افتراقی ژن‌های کاندیدا مرتبط با صفت باروری در گاوهای هلشتاین با استفاده از ‏دیدگاه ترانسکریپتوم و مبتنی بر فناوری ‏RNA-Seq. , 52(4), 217-229. doi: 10.22059/ijas.2021.322630.653824
فرزاد غفوری; مصطفی صادقی; ابوالفضل بهرامی; رستم عبدالهی آرپناهی; آرش جوانمرد; سید رضا میرائی آشتیانی. "مقایسه پروفایل بیان افتراقی ژن‌های کاندیدا مرتبط با صفت باروری در گاوهای هلشتاین با استفاده از ‏دیدگاه ترانسکریپتوم و مبتنی بر فناوری ‏RNA-Seq". , 52, 4, 1400, 217-229. doi: 10.22059/ijas.2021.322630.653824
غفوری, فرزاد, صادقی, مصطفی, بهرامی, ابوالفضل, عبدالهی آرپناهی, رستم, جوانمرد, آرش, میرائی آشتیانی, سید رضا. (1400). 'مقایسه پروفایل بیان افتراقی ژن‌های کاندیدا مرتبط با صفت باروری در گاوهای هلشتاین با استفاده از ‏دیدگاه ترانسکریپتوم و مبتنی بر فناوری ‏RNA-Seq', , 52(4), pp. 217-229. doi: 10.22059/ijas.2021.322630.653824
غفوری, فرزاد, صادقی, مصطفی, بهرامی, ابوالفضل, عبدالهی آرپناهی, رستم, جوانمرد, آرش, میرائی آشتیانی, سید رضا. مقایسه پروفایل بیان افتراقی ژن‌های کاندیدا مرتبط با صفت باروری در گاوهای هلشتاین با استفاده از ‏دیدگاه ترانسکریپتوم و مبتنی بر فناوری ‏RNA-Seq. , 1400; 52(4): 217-229. doi: 10.22059/ijas.2021.322630.653824


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب