بهرامی, زهرا, رومیانی, لاله, جوادزاده, نرگس, عسکری ساری, ابوالفضل, جواهری بابلی, مهران. (1401). بررسی اثر ریزپوشانی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) با ریزذرات کیتوزان/آلژینات بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus). , 77(3), 155-165. doi: 10.22059/jvr.2022.346007.3285
زهرا بهرامی; لاله رومیانی; نرگس جوادزاده; ابوالفضل عسکری ساری; مهران جواهری بابلی. "بررسی اثر ریزپوشانی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) با ریزذرات کیتوزان/آلژینات بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)". , 77, 3, 1401, 155-165. doi: 10.22059/jvr.2022.346007.3285
بهرامی, زهرا, رومیانی, لاله, جوادزاده, نرگس, عسکری ساری, ابوالفضل, جواهری بابلی, مهران. (1401). 'بررسی اثر ریزپوشانی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) با ریزذرات کیتوزان/آلژینات بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)', , 77(3), pp. 155-165. doi: 10.22059/jvr.2022.346007.3285
بهرامی, زهرا, رومیانی, لاله, جوادزاده, نرگس, عسکری ساری, ابوالفضل, جواهری بابلی, مهران. بررسی اثر ریزپوشانی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) با ریزذرات کیتوزان/آلژینات بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus). , 1401; 77(3): 155-165. doi: 10.22059/jvr.2022.346007.3285


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب