1.

بررسی نسبت بین احساس محلّی گرایی و ملّی گرایی (مورد : آذربایجان – تبریز)

دکتر محمد رضا حافظ نیا؛ عطا ا... عبدی

2.

تحلیل و پیش بینی آماری خشکسالی و دوره های خشک کوتاه مدّت در استان خراسان

دکتر زهرا حجازی زاده؛ علیرضا شیر خانی

3.

بررسی خشکسالی، تر سالی و پیش بینی تغییرات اقلیم منطقه بیرجند

دکتر علیرضا بنی واهب؛ دکتر بهلول علیجانی

4.

شناسائی رژیم های بارش ایران به روش تحلیل خوشه ای

unknown

5.

پژوهش در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه ماکو (ماکو تا دشت بازرگان)

دکتر علی بلادپس

6.

ناحیه بندی بارش در شمالغرب و غرب ایران

دکتر حسن حیدری

7.

زلزله، شهرها و گسل ها

دکتر حسین نگارش

8.

عرب های خوزستان: واگرایی و همگرایی

دکتر یدا... کریمی پور؛ کوثر کریمی پور

9.

ساماندهی فضایی مکان های آموزشی (مقطع متوسطه) شهر زنجان به کمک GIS

رحمان صالحی؛ منصور رضاعلی

10.

تحلیل ساختاری و زمین ساختی طاقدیس سبزپوشان براساس مطالعات مرفوتکتونیکی و تحلیل آماری درزه ها

سید احمد علوی؛ سارا عبادیان

11.

ارتباط ساختمان چین خورده بخش شمالشرقی البرز و تکامل الگوی زهکشی TM ,ETM و رادار

دکتر مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی؛ منیژه باقری

12.

فرایندهای آبرفتی، باد و تغییر مخروط ها در دشت لوت

دکتر ابراهیم مقیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب