1.

حق‌الزحمه حسابرسی: شواهدی بیشتر از نقش اهرم‌های بدهی عملیاتی و مالی

صفحه 495-522
محسن ایمنی؛ عباسعلی دریائی

2.

تحلیل ساختاری پیشران‌های مؤثر برآینده گزارشگری شرکتی در ایران

صفحه 523-545
جعفر باباجانی؛ مرتضی عدل زاده

3.

الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر اساس تئوری ارزش‌گذاری نسبی

صفحه 546-580
قادر بابایی؛ عسگر پاک مرام؛ یونس بادآور نهندی؛ نادر رضایی

4.

نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری

صفحه 581-603
محسن رشیدی؛ ابراهیم ابراهیمی

5.

مبانی و زمینه‌های ارزیابی اخلاقی حسابداران از تقلب: دیدگاه دین، فلسفه و محیط

صفحه 604-623
نسیم شاه مرادی

6.

تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی و رده سازمانی حسابرسان بر استدلال‌های اخلاقی حسابرسان مستقل در مراحل مختلف نظریه رشد اخلاقی کالبرگ

صفحه 624-648
محمدحسین صفرزاده بندری؛ محمد عرب مازار یزدی؛ عباس هوشمند کاشانی

7.

تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت‌ها

صفحه 649-671
شهناز مشایخ؛ ملیحه حبیب زاده؛ محمود حسن‌زاده کوچو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب