1.

اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی: نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان

صفحه 481-499
امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سیدحسینی

2.

طراحی مدل ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکت های آموزشی

صفحه 501-520
زهراسادات منتظری؛ رضا آقاموسی؛ عبدا... نعامی؛ عادل فاطمی

3.

تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر رفتار کارآفرینی با میانجی گری قصد کارآفرینی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی

صفحه 521-540
زکیه گنجعلی؛ روح اله باقری مجد

4.

طراحی شبکه ایجاد ارزش مشترک مبتنی بر نوآوری در اکوسیستم کارآفرینی فناوری

صفحه 541-560
منیژه حقیقی نسب؛ محسن پازری؛ جمشید عدالتیان شهریاری

5.

شناسایی چالش های شکل گیری شرکت های نوپای رسانه ای در ایران

صفحه 561-580
آیدین سلام زاده؛ مهدی تاج پور

6.

واکاوی پدیدۀ آفلوانزا و ذهنیت کارآفرینی گریزی در میان فرزندان کارآفرینان (با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد)

صفحه 581-600
سیده فاطمه مقیمی؛ علیرضا شیروانی جوزانی؛ زهرا علیپور درویش

7.

بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری اتحادهای استراتژیک بین المللی کسب و کارهای کوچک و متوسط دارویی

صفحه 601-619
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ یاسمین احمدیان

8.

تاثیرکیفیت نهادی و محیط اقتصادی بر نرخ کارآفرینی: شواهدی از داده های پانل

صفحه 621-640
محسن محمدی خیاره؛ امینه زیوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب