1.

نسخه کامل شماره هفتم نشریه علمی ترویجی دانشجویی جوانه

صفحه 1-70

2.

شناسنامه شماره هفتم نشریه جوانه

صفحه 2-2

3.

سخن مدیرمسئول نشریه جوانه در شماره هفتم

صفحه 3-3
فاطمه قبادی

4.

بیوچار (Biochar) روشی کارآمد جهت بهبود ویژگی‌های خاک و افزایش عملکرد گیاهان زراعی

صفحه 5-11
ثریا نوید

5.

مواد آلی خاک و اهمیت آن در کشاورزی

صفحه 12-16
سلمان میرزائی

6.

مدل اپسیم (Apsim) و کاربرد آن در کشاورزی

صفحه 17-20
زهرا ردائی الاملی

7.

کاربرد جلبک دریایی در کشاورزی

صفحه 21-25
فاطمه آزادی؛ هادی سالک معراجی

8.

تأثیر پوشش دهی بذر (Seed Coating) بر ویژگی‌های مرتبط با عملکرد گیاهان زراعی

صفحه 26-31
محسن ساسانی؛ ثریا نوید؛ مسعود احمدزاده؛ محمدرضا جهانسوز

9.

گیاه پالایی (Phytoremediation) و سلامت محیط

صفحه 32-35
مهتاب بلادی

10.

تجزیه واریانس در نرم افزار MASTATC

صفحه 36-39
لیلا سلیمانپور

11.

توصیه اصولی علف کش

صفحه 40-53
فرشید نورالوندی

12.

معرفی گیاه تاجریزی و ارزن وحشی، دم روباهی طلایی

صفحه 54-55

13.

معرفی کتاب: بیولوژی، فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی علف های هرز

صفحه 56-57
سحر افضلی

14.

شناسایی لاین‌های بازگردان باروری و نرعقیم کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی

صفحه 58-59

15.

معرفی دانشگاه واخنینگن هلند

صفحه 60-65
لیلا سلیمانپور

16.

طرح مزرعه نمایشی شرکت نگین سبز برنا و مزرعه آموزشی و پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

صفحه 66-67


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب