1.

بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان)

صفحه 1-30
زهرا بختیاری؛ محسن ایزانلو؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ منصور امینی

2.

بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران

صفحه 31-55
اسماعیل نعمت الهی؛ مریم سادات سیدعلی روته

3.

اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی

صفحه 57-81
حسن برجی؛ عباس قاسمی حامد

4.

حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی‌دوم

صفحه 83-100
مصطفی بختیاروند؛ بهشته میکانیکی

5.

مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران

صفحه 101-121
محمد صادق رمضانی ماهونکی؛ اعظم انصاری؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

6.

چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن‌آوری‌های رایانه‌ای (تحلیلی بر ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک)

صفحه 123-143
محمد رسول آهنگران؛ سید محسن رضوی اصل

7.

تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث

صفحه 145-162
عباس میرشکاری؛ محسن سلیمی

8.

دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق

صفحه 163-184
وحید سروستانی؛ مصطفی ماندگار

9.

نقش دین در رهن اسناد تجاری

صفحه 185-204
حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل

10.

شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس

صفحه 205-229
محمد جواد عبداللهی؛ مریم شریفی رنانی

11.

اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین‌الملل

صفحه 231-254
زهرا محمودی کردی؛ سیده عاطفه قدیری نژاد

12.

تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست‌های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک‌ها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

صفحه 255-278
عصمت دانش آرا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب