1.

افزایش کارایی با سیاست خصوصی سازی در ورزش

دکتر سید محمد حسین رضوی

2.

مقایسه تاثیر یک نوع برنامه تمرینی منتخب در آب و خشکی بر قدرت عضله چهار سر ران

جعفر نادری فرد؛ دکتر علیرضا رحیمی؛ دکتر شهلا حجت

3.

بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس در فوتبالیست های لیک کشور

دکتر فضل ا.. باقر زاده؛ دکتر محمود شیخ؛ رحمن سوری؛ شهاب بهرامی

4.

بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی

دکتر محمد علی بشارت

5.

تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطر زای قلبی - کرونری در کارگران میانسال مرد

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ محمد فتحی

6.

آزمون مفروضات تئوری اقتضایی قیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

دکتر نصرالله جوادیان صراف؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر حسن اسدی؛ دکتر مصطفی عسگریان

7.

بررسی میزان هزینه سرانه دانشجویی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزی و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشجویی چند رشته منتخب

دکتر سید نصرالله سجادی

8.

بررسی و مقایسه آمادگی قلبی – عروقی و استرس فیزیولوژیک دو گروه فعال و غیر فعال اعضای هیات علمی دانشگاه یزد( سنین 50-30)

حسین اکبرزاده؛ دکتر فرزاد ناظم

9.

مقایسه مهارت های روانی پایه روانی – جسمانی و شناختی ورزشکاران مرد برتر رشته های گروهی و انفرادی استان خوزستان و رابطه این مهارت ها با خودکار آمدی آنان

دکتر پریوش نوربخش؛ محمد ملکی

10.

بررسی مقایسه ای ناهنجارهای ستون فقرات پسران و دختران دانش آموز

دکتر حسن دانشمندی؛ حسین پور حسینی؛ محمد علی سردار

11.

توصیف امکانات فوق برنامه ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی از دیدگاه مدیران تربیت بدنی

پریوش شکرچی زاده؛ دکتر جهانگیر کریمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب