1.

مقایسه اثر روشهای مختلف تکثیر بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز

صفحه 1-6
احمد اصغرزاده؛ الیاس نیستانى؛ مجید رفیعی

2.

بررسی جوانه زدن ارقام کلزا در شرایط شوری

صفحه 7-18
اکبر انفراد؛ ناصر مجنون حسینى؛ کاظم پوستینى؛ احمد على خواجه احمد عطارى

3.

کاهش آلودگی سرب در پساب های صنعتی از طریق کشت گیاه (پالایش سبز)

صفحه 19-27
آرش ذامیادى؛ على رضا حسن اقلى؛ عبدالمجید لیاقت

4.

بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پرولین در سه رقم نخود ایرانی

صفحه 29-37
منیژه سبکدست؛ فرنگیس خیال پرست

5.

تجزیه ژنتیکی صفات تولید کالوس و باززایی گیاه از کشت بساک برنج

صفحه 39-49
مریم حسینى؛ على اکبر عبادى؛ حمید شفیعی ثابت

6.

بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود

صفحه 51-58
فرشته مشیرى؛ عبدالرضا باقرى؛ سعید رضا وصال


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب