1.

از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی

یوسف اباذری؛ حسن چاوشیان

2.

فقر آسیب پذیری و توسعه مطالعه موردی منطقه روستایی گرمسار

مصطفی ازکیا

3.

نقش مهاجرین در نوع و میزان جرایم ارتکابی شهر تهران

احمد پوراحمد؛ محسن کلانتری

4.

بررسی عوامل موثر بر بازگشت مهاجرین افغانی با تکیه بر ساکنین شهره گلشهر مشهد

غلامرضا جمشیدیها؛ یحیی علی بابائی

5.

رویکردهای متفاوت در مطالعه فرهنگ با تاکید بر بعد روش شناختی

علی محمد حاضری؛ مصطفی مهر آئین

6.

ابژه تغییر مراسم دینی

مهری بهار؛ پیر رب

7.

رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان مطالعه موردی شهر تهران

محمود شارع پور؛ غلامرضا خوش فر

8.

گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر

رحمت الله صدیق سروستانی؛ سید ضیاء هاشمی

9.

بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی

محمد جلال عباسی شوازی؛ پیتر مکدونالد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ زینب کاوه فیروز

10.

تبیین قشربندی اجتماعی

هوشنگ نایبی؛ حمید عبداللهیان

11.

تحلیل جامعه شناختی از مقایسه کار آیی در سه نوع نظام بهره برداری از مرتع ( در استان آذربایجان شرقی)

منصور وثوق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب