1.

تغییرات نظری و مفهومی در نظریات جمعیت شناسی و توسعه روستایی

محمد میرزایی؛ منصور وثوقی؛ محسن ابراهیم پور

2.

تغییرات خانواده و کاهش بارورری در ایران مطالعه موردی استان یزد

محمد جلال عباس شوازی؛ عباس عسکری ندوشن

3.

بررسی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گروه های مرجع

خدیجه سفیری؛ نیره شریفی

4.

کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران

دکتر وحید سینایی؛ غلامرضا ابراهیم آبادی

5.

بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی

رحمت الله صدیق سروستانی؛ غلامحیدر ابراهیمبای سلامی

6.

رویکردهای نظری خرید : از جامعه شناسی تا مطالعات فرهنگی

یوسف اباذری؛ عباس کاظمی

7.

پژوهشی جامعه شناختی در زمینه مشارکت اجتماعی زنان روستایی روستای آغکند شهرستان میانه

منصور وثوقی؛ افسانه یوسفی آقابین

8.

نگرش جوانان نسبت به مشارکت زنان در سطح برگزیدگان سیاسی

امیر ملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب