1.

ارتباط کانی‌سازی مس با داده‌های مغناطیس در منطقه سوناجیل و تشخیص مناطق کانی‌سازی به کمک مدل‌سازی و تفسیر این داده‌ها

صفحه 205-224
زهرا سلطانی چم‌حیدری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب ‌امیری؛ سیامند فتحی بایزیدآباد

2.

تعیین توپوگرافی موهو با استفاده از مدل‌سازی پیشرو تعاملی داده‌های گرانی‌سنجی

صفحه 225-239
محمدجواد دهقان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ علی دهقانی

3.

مطالعه و صحت‌سنجی داده‌‌های VLF/LF دریافتی در ایستگاه گیرنده پیش‌نشانگری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

صفحه 241-256
محسن صفری؛ علیرضا محمودیان؛ مریم فلاح راد

4.

ارزیابی کارایی سامانه استنتاج عصبی-فازی سازگار در مدل‌سازی بخار آب مایل وردسپهر

صفحه 257-272
میررضا غفاری رزین

5.

نوسانات دوپلری در اسپیکول‌های خورشید بر اساس داده‌های آیریس

صفحه 273-283
سیما ضیغمی؛ احسان توابی

6.

ارزیابی عملکرد یک طرح‌واره لایه مرزی سیاره‌ای با استفاده از آزمایش GABLS1 در نسخه تک‌ستونی مدل جهانی توسعه‌یافته برمبنای تاوایی پتانسیلی

صفحه 285-300
میلاد بهروش؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمد میرزائی؛ دانیال یازجی

7.

شناسایی ابرهای بارش‌زا در جنوب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره CALIPSO و CloudSat

صفحه 301-314
فاطمه فلاح‌زاده؛ حسن لشکری؛ علیرضا محمودیان؛ علی‌اکبر متکان

8.

بررسی کارایی روش‌های بازسازی نواقص آماری در رابطه با پارامتر بارش در مناطق خشک ایران

صفحه 315-332
محمدرضا کوثری؛ میترا السادات اسمعیل‌زاده حسینی؛ مرتضی میری

9.

ارزیابی زمانی-مکانی غلظت ستونی ذرات معلق (PM2.5) ناشی از رویدادهای گردوغباری در ایران با استفاده از داده‌های بازتحلیل NASA/MERRA-2

صفحه 333-354
کوهزاد رئیس‌پور

10.

امکان‌سنجی استفاده از محصولات سنجنده مودیس به‌منظور اقلیم‌شناسی آب قابل‌بارش در ایران

صفحه 355-370
مهدی مدیری؛ محمد رضایی؛ مهدی خزائی؛ رضا عرب صاحبی

11.

اعتبارسنجی روابط پارامتری محاسبه شدت پتانسیلی برای چرخندهای حاره‌ای شمال‌غرب اقیانوس هند در بازه اقلیمی 2019-1990

صفحه 371-386
نفیسه پگاه‌فر

12.

تحلیل اکتشافی و مطالعه ناهمگنی سری‌های دما و بارش ایستگاه‌های هواشناسی ایران (بازه زمانی 2018-1989)

صفحه 387-407
محسن رحم‌دل؛ سید حسین ثنائی‌نژاد؛ زهره جوانشیری؛ آزاده محمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب