1.

رژیم پولی هدف‌گذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور در اقتصاد ایران

صفحه 435-470
حسین باستانزاد؛ پدرام داودی

2.

مطالعۀ ناهمسانی در وابستگی فضایی تغییرات قیمت مسکن در نواحی 22گانۀ شهر تهران

صفحه 471-505
بهرام حکمت؛ شکوفه فرهمند؛ نعمت الله اکبری

3.

متاآنالیز چندسطحی رابطه‌ی بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد

صفحه 507-534
محمدباقر شیرمهنجی؛ مهدیه مرادی زاده؛ محمد جواد نور احمدی

4.

عوامل مؤثر بر پدیدۀ کژگزینی در بیمۀ درمان تکمیلی و راهکارهای مقابله با آن (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمۀ ایرانی)

صفحه 535-554
اسماعیل صفرزاده؛ میر حسین موسوی؛ نسرین حضار مقدم؛ مرضیه دهقانی

5.

اثرات تعاملی سیاست مالی و پولی و کنش‌های خانوار بر نرخ ارز (رهیافت TVP-FAVAR)

صفحه 555-587
علیرضا عرفانی؛ مجید اسحاقی گرجی؛ صمد آهنگر زنوزی

6.

بررسی تحول کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی در ایران: رویکرد کالمن فیلتر

صفحه 589-612
فرشته محمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب