1.

شناسنامه، فهرست و سخن سردبیر

صفحه 2-5

2.

مطالعۀ نقش و کارکرد قوۀ خیال در خلق اثر موسیقایی براساس اندیشۀ سهروردی

صفحه 8-25
محمدرضا عزیزی

3.

تبیین و تحلیل تطبیقی مفهوم زیبایی بر بنیاد آراء و اندیشه های فلوطین و غزلیات حافظ شیرازی

صفحه 26-38
محمد شفیع نورزایی؛ حسن بلخاری قهی

4.

بررسی مفهوم خودانگیختگی در رقص مارتا گراهام با تکیه بر نظریات آنتونن آرتو

صفحه 42-60
بهاره هاشمی علمیه؛ غزل اسکندرنژاد؛ فرداد صفاخو

5.

چگونگی اقتباس نمایشی از الگوی روایی مکاشفه در ادبیات عرفانی ایران

صفحه 61-72
محمد جعفر یوسفیان؛ الهام رحمانی

6.

مطالعۀ تطبیقی بازتاب مؤلفه های سنتی معماری در آثار منیر شاهرودی فرمانفرماییان و سوزان حفونه

صفحه 73-88
پروین حسنی

7.

فرشتۀ تاریخ، فرشته شیطان، فرشتۀ بی زبان: تفاسیری از نقاشی پل کله در متن آثار والتر بنیامین

صفحه 89-107
پگاه زرگر

8.

«بازنمایی اقلیت ها و مهاجران در سینمای متأخر اروپا» نوشته الکس لیکیدیس

صفحه 110-125
بهزاد لطفی

9.

«علیقلی جبادار و مرقع سن پترزبورگ: مستندسازی زندگی سلطنتی» نوشته نگار حبیبی

صفحه 126-137
نسترن نجاتی

10.

«بازتاب های بهشت در هنر اسلامی» نوشته والتر بی. دنی

صفحه 138-156
محسن ساربان نژاد

11.

«چگونه غذا می تواند هنر باشد؟» نوشته گلن کیون

صفحه 157-179
فاطمه دلفانی بلوچ

12.

نگاهی به «از شارتاشهر»، مشروطه و مدرنیته در شهر؛ در گفتگو با دکتر سید محسن حبیبی

صفحه 182-192
پریسا حیدری

13.

نگاهی به پوستر «دختران پیروزی» اثر ادوارد پنفیلد

صفحه 193-199
آرزو بایبوردی

14.

«کمیّت، همیشه رضایت بخش نیست» در گفتگو با دکتر احمد نادعلیان

صفحه 200-211
فاطمه زاده‌عباس

15.

آسیب شناسی رشته پژوهش هنر

صفحه 212-217
حافظ اصلانی؛ محمدحسین محمدی

16.

«هنر محیطی ایران، درخشش جهانی با وجود موانع فراوان» در گفتگو با خانم فرشته عالم شاه

صفحه 218-223
شیرین رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب