1.

شناسنامه نشریه و اشاره

صفحه 1-1

2.

فهرست مطالب نشریه و سخن مدیرمسئول

صفحه 2-2

3.

یادداشت سردبیر/ ایده در مالکیت فکری

صفحه 3-6
محمدرضا عطایی

4.

اقتضائات اقتصادی مالکیت ادبی و هنری

صفحه 7-8

5.

گزارش کارگاه حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی

صفحه 9-14
سیدمحمدجواد حجازی

6.

الزامات شکلی در انشاء رای داوری

صفحه 15-21
محمدرضا عطایی

7.

نگاهی اجمالی به کنوانسیون حقوق کودک و منع خشونت‌های پنهاد علیه کودکان در فضای مجازی

صفحه 22-24
مریم شب افروز

8.

بررسی تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با نگاه ویژه به شوراهای روستایی

صفحه 25-27
خدیجه احمدآبادی

9.

حقوق نرم‌افزارها و پایگاه‌های داده

صفحه 28-28

10.

مفهوم نظارت در حقوق عمومی

صفحه 29-36
مهدی رضائی‌مفرد

11.

مسئولیت مدنی افسران پلیس در فرانسه

صفحه 37-40
نگارسادات اکبری

12.

نسخه کامل

صفحه 40-40


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب