1.

ژئومورفولوژیست‌ها و کم‌توجهی به فلسفه علم درژئومورفولوژی

صفحه 1-19
رضا خوش رفتار

2.

مهمترین ویژگی های فیزیکی، شیمیائی و کانی‌شناسی گرد و غبار اتمسفری شهر یزد در مرکز ایران

صفحه 21-36
سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ مریم مروتی

3.

تحلیل مطالعات تغییر اقلیم در ایران

صفحه 37-74
مهری اکبری؛ وحیده صیاد

4.

پیش‌نگری دمای ایران در آینده نزدیک (2040-2021) بر اساس رویکرد همادی چند مدلی CMIP6

صفحه 75-90
آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری

5.

تفکیک نقش عوامل درونی و بیرونی در وردایی دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین طی چهار دهۀ اخیر (1394-1355)

صفحه 91-107
حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه ترکارانی

6.

آب و هواشناسی انباشت و گدازش پوشش برف در ایران با بهره-گیری از داده‌های سنجندۀ مودیس

صفحه 109-121
محمدصادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

7.

پهنه بندی آسیب پذیری فرسایش کناره ای (مطالعۀ موردی: رودخانۀ هفت چشمۀ قزوین)

صفحه 123-140
محمد مهدی حسین زاده؛ نیلوفر برخورداری

8.

واکاوی زمانی-مکانی سپیدایی روشن (White Sky Albedo)بالاتر از میانگین در ایران

صفحه 141-155
علیرضا کربلایی درئی؛ زهرا حجازی زاده؛ سیدابوالفضل مسعودیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب