1.

تعیین آستانه‏ های اقلیمی و توپوگرافیکی برای شروع فرسایش خندقی در شیب‏ های نواحی نیمه ‏خشک (مطالعة موردی: حوضة اوجان‏چای، دامنه‏ های شرقی کوهستان سهند)

صفحه 431-445
مریم بیاتی خطیبی

2.

تحلیل زمانی- مکانی شاخص کیفیت هوای شهر تهران در دورة ده‏ ساله

صفحه 447-463
فایزه آفریده؛ محمد حسین رامشت؛ گراهام مورتین

3.

واکاوی خشک‏سالی هواشناسی با شاخص اصلاحی SPI در اقلیم خشک (مطالعة موردی: مرکز، جنوب، و شرق ایران)

صفحه 465-485
مجید گزل خو؛ حسین محمدی؛ رضا برنا؛ فریده اسدیان

4.

مکان ‏یابی اسکان موقت مبتنی بر مخاطرة سیل در شهر شیراز

صفحه 487-507
مهران مقصودی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ مرضیه بذرافکن

5.

هم‏ زمانی تغییرات مکانی واچرخند عربستان در تراز 850 hPa با بارش‏ های اکتبر تا مارس در ایران

صفحه 509-529
مصطفی کریمی؛ فهیمه نوروزی؛ مهناز جعفری؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور

6.

شناسایی و تحلیل سیستماتیک غارها (مطالعة موردی: 16 غار در استان خراسان شمالی)

صفحه 531-555
تیمور جعفری؛ رضا ارجمندزاده

7.

بررسی تغییرات سوزبادهای دشت زرینة اوباتوو طی سه دهة اخیر با استفاده از روش من‏- کندال

صفحه 557-572
نادر پروین

8.

تحلیل فضایی روند تابش موج‏ بلند خروجی زمین در ایران

صفحه 573-595
بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده؛ محمد دارند؛ امید اسکندری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب