1.

مبانی کوچندکی پراکندگی جغرافیایی و اشکال کوچ نشینی در گیلان (مطالعه موردی بخش اسالم : تالش)

دکتر نصراله مولائی هشجین

2.

ناکار آمدی و رکود و بخران در جهانگردی ایران

دکتر وحید سینایی

3.

سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم

دکتر سید مهدی موسی کاظمی محمدی؛ دکتر حسین شکویی

4.

برآورد حجم رواناب حوضه آبخیز رودخانه کشکان با استفاده از GIS

دکتر علی سوری نژاد

5.

تحلیل الگوهای روابط و مناسبات شهر و روستا درنواحی روستایی اطراف تهران

دکتر محمدرضا رضوانی

6.

ارزیابی درون یابی به روش کریجینگ

دکتر منیژه قهرودی تالی

7.

بررسی تغییرات الگوی رودخانه تالار در جلگه ساحلی دریای مازندران

دکتر مجتبی یمانی؛ محمد مهدی حسین زاده

8.

نقش نواحی صنعتی در اشتغال و کاهش مهاجرتهای روستایی

دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر مهدی طاهرخانی؛ رحمان باباخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب