1.

روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور

2.

مهاجرت پیش از برانبارش عمقی داده های لرزه ای یک خط از میدان نفتی جنوب ایران، به روش کیرشهف

کسری امامی؛ محمد علی ریاحی

3.

حذف اثر شیب به کمک برون راند شیب در رکوردهای چشمه مشترک

اصغر نادری؛ عبدالرحیم جواهریان؛ علیرضا گلال زاده

4.

رها شدن ناگهانی ترمال طوقه ای با شناوری منفی

عباسعلی علی اکبری بیدحتی؛ فاطمه مالکی فر د

5.

نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای

علیرضا محب الحجه؛ رباب مشایخی

6.

عملکرد روش های مختلف برآورد ذوب برف با استفاده از داده های اقلیمی مصنوعی در شبیه سازی جریان

سعید مرید؛ ا.ک.گوساین؛ و.ا.ک‘کشاری

7.

مطالعات میکروگراویمتری شرایط فونداسیون

وحید ابراهیم زاده اردستانى.

8.

تعیین مدل سرعتی از خطوط لرزه ای با استفاده از وارون سازی زمان سیر موج در میدان نفتی اهواز

امید آقایی؛ محمد علی ریاحی؛ داریوش ندری

9.

زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین

محمد رضا قیطانچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب