1.

بررسی مضمون تقابل خِرد و آز در اندیشۀ ایرانشهری و تداوم آن در بستر سیاسیِ روایتِ سمکِ عیار

صفحه 1-27
عاطفه رنجبر جمال آبادی

2.

گِل‌نوشته‌ای از تجارت‌خانۀ اِگیبی در اورشلیم

صفحه 29-35
کاثلین آبراهام (نویسنده)؛ استوار کاظمی جامع‌بزرگی (مترجم)

3.

خشونت و مُثله کردن بدن در ایرانِ هخامنشی

صفحه 37-66
لوید لولین‌ـ‌جونز (نویسنده)؛ فائزه رحیمی (مترجم)

4.

ناگفته‌هایی درباره زندگی فخر رازی و حامیان وی

صفحه 67-97
فرانک گریفل (نویسنده)؛ سیده زهرا حسینی (مترجم)

5.

مقاومت در برابر دولتِ جدید: کشاورزان و عشایر در ایران، 1921-41 م./ 1300-1320 ش

صفحه 99-156
استفانی کرونین (نویسنده)؛ فرشید نوروزی (مترجم)

6.

تاریخ‌نگارانِ غیرمتخصص و افول تاریخ‌نگاری تخصصیِ انقلاب اسلامی: نقدی بر جلدِ پنجم مجموعۀ «تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران» مرکز اسناد انقلاب اسلامی

صفحه 157-164
مجتبی شهرآبادی

7.

معرفی تازه‌های ایران‌شناسی (۴)

صفحه 165-175
نگار مروتی

8.

شناسنامهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب