1.

طراحی سیستم پشتیبان خط‌مشی، برای مهار تباه خط‌مشی‌ها و کژ خط‌مشی‌ها

صفحه 1-2
علی اصغر پورعزت

2.

ارائه مدلی جامع از مشارکت خبرگان و تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی

صفحه 3-28
سیدمحمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ میثم لطیفی؛ امید ابراهیمی

3.

طراحی چارچوب شایستگی کارکنان مبتنی بر راهبردهای سازمان (مورد مطالعه معاونت برق وزارت نیرو)

صفحه 29-58
محمد هاشمیه انارکی؛ ارین قلی پور؛ مجتبی امیری؛ محمد علی بابایی زکلیکی

4.

طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در ایران (مورد مطالعه : صنعت برق)

صفحه 59-76
مهدی علی‌زاده؛ رحمت اله قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ علی پیران نژاد؛ محمد فاضلی

5.

مفهوم پردازی سکتة سازمانی (پیشایندها، مصادیق وپسایندها)

صفحه 77-102
مجتبی شجری؛ علی اصغری صارم؛ عباس صمدی

6.

بررسی و تحلیل ارزش‌های خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی

صفحه 103-125
مظاهر یوسفی امیری؛ احمد علی خائف الهی؛ علی اصغر فانی؛ مهدی مرتضوی

7.

طراحی الگوی توسعه التزام سرمایه انسانی برگرفته از قرآن و عترت

صفحه 126-154
احسان نامدار جویمی؛ سیدعلیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی

8.

فساد مشروع؛ چرایی فساد‌خیز بودن نظام‌های سیاسی

صفحه 155-181
مهران مصری؛ اسفندیار فرجوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب