1.

غیر متحرک سازی اورانیوم در آبهای زیر زمینی

دکتر اکبر باغوند

2.

توسعه روشهای شستشو در فیلتر های درشت دانه با جریان افقی مستقیم (DHRF)

مهندس مجتبی فاضلی؛ دکتر علی ترابیان

3.

رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر

دکتر محسن سعیدی؛ دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بیدهندی؛ دکتر ناصر مهردادی؛ دکتر سعید گیتی پور؛ دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر

4.

خصوصیات شیمیائی و غلظت برخی عناصر سنگین در پساب واحد های صنعتی نساجی شهر یزد

مهندس حمید رضا رحمانی

5.

مدل ریاضی تحلیل یک بعدی انتقال و انتشار شوری در رودخانه ها با در نظرگرفتن شرایط جزر و مدی دریا

دکتر حسین محمد ولی سامانی

6.

تالاب هایا آب بندان های مازندران

دکتر نصرت ا... صفاتیان؛ دکتر مریم شکری

7.

برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهار چوب آمایش سرزمین

مهندس شراره پورابراهیم؛ دکتراحمد رضا

8.

توسعه پایدار و پارادایم های جدید توسعه شهری:شهر فشرده و شهر گسترده

دکتر محمدرضا مثنوی

9.

وضعیت اکولوژیک جمعیت هوبره (Chlamudotis undulate ) درایران

دکتر جمشید منصوری؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی

10.

ارزیابی اثرات ذرات هوابرد در هوای تنفسی کارگران در فضای یک کارخانه نساجی

دکتر احمد خداپرست حقی

11.

امکان سنجی ایجاد سازمانهای غیر دولتی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی

دکتر سید محسن حسینی

12.

نقش اکوسیستم در حفاظت محیط زیست

دکتر علی اصغر رضوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب