1.

ارزیابی آثار محیط زیستی شهرک گلخانه ای در استان گیلان

مهندس محمد پناهنده

2.

تاثیر نسبت COD/N و COD /P در بازده حذف ازت و فسفر از فاضلاب های شهری باراکتور ناپیوسته متوالی

مهندس قادر غنی زاده

3.

پراکنش آهن روی و سرب در خاک و محصولات کشاورزی در منطقه استقرار مجتمع فولاد مبارکه

دکتر مهران هودجی؛ دکتر احمد جلالیان

4.

تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران

مهندس پونه قائمی؛ مهندس شهناررستمی حضوری؛ مهندس آلاله قائمی

5.

تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن

مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میر محمدی

6.

میران برداشت از جامعه پرندگان مهاجر آبزی استان گیلان

مهندس بهنام بلمکی؛ دکتر بهروز بهروزی راد؛ مهندس احمد براتی

7.

مطالعه تکثیر در اسارت جبیر (Gazella dorcas) در پناهگاه حیات وحش شیر احمد سبزوار

مهندس عباس پهلوانی

8.

مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه

دکتر بهمن اسلامی؛ دکتر احمد قهرمان؛ دکتر مصطفی اسدی؛ دکتر عباس شهسواری؛ دکترفریده عطار؛ مهندس بهنام حمزه

9.

جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی جهان

دکتر نصرت الله صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ دکتر میر خالق ضیاء تبار احمدی

10.

تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان)

دکتر رضا بصیری؛ مهندس پرویز کرمی؛ دکتر مسلم اکبری نیا؛ دکتر محسن حسینی

11.

کاربرد روش ارزیابی مشروط در بر آورد میزان تمایل به پرداخت برای حفاظت محیط زیست تبریز

دکتر علی محمد خورشید دوست

12.

پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه

عباس قلی پور؛ مهندس بهرام زهزاد؛ دکتر مصطفی اسدی؛ دکتر دنیا عزیزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب