1.

نسخه کامل الکترونیکی شماره پنجم ( دوره جدید، سال بیست و دوم ) فصلنامه علمی-ترویجی (حرفه ای) گیاهپزشک ( بهار 1401)

صفحه 1-50
سعید صداقتیان

2.

شناسنامه علمی نشریه عملی دانشجویی گیاهپزشک ( دوره جدید، شماره 5 - بهار 1401)


3.

آنچه در این شماره می خوانید

صفحه 4-4

4.

سخن سردبیر نشریه

صفحه 5-5
کیمیا بهرامی نژاد

5.

تأثیر قارچ میکوریزا و PGPR بر وضعیت تغذیه و رشد درختان در تولید سیب ارگانیک

صفحه 6-15
فاطمه زارع پیشه

6.

اثرات دوگانه قارچ بیمارگر حشرات روی کنترل آفات و بیماری های گیاهی

صفحه 16-23
مریم رنجبران

7.

کشت بافت، راهی برای تولید گیاهان عاری از ویروس

صفحه 24-29
سعید صداقتیان

8.

مصاحبه با دکتر محمد محمودوند

صفحه 30-33
ساجده سادات حسینی

9.

کشت فرازمینی سبزیجات

صفحه 34-37
کیمیا بهرامی نژاد

10.

عکاسی از زاویه دوربین گیاهپزشک

صفحه 38-41

11.

B402”, BEST WAY TO KEEP THE BEES SAFE“

صفحه 42-43
کیمیا بهرامی نژاد

12.

معرفی شرکت فنآوری زیستی طبیعت گرا ( بایوران)

صفحه 44-47
سعید صداقتیان

13.

ششمین فراخوان برای نشریه علمی-ترویجی ( حرفه ای) گیاهپزشک

صفحه 48-48


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب