1.

سخن سردبیر:پیامدهای پیش‌بینی‌نشده نظام‌های سنتی حقوق و مزایا در کشور

صفحه 1-3
ارین قلی پور

2.

ارائه چارچوب مفهومی تبیین تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد در سازمان‌های اقتصادی دولتی ایران با الهام از هستی‌شناسی رئالیسم انتقادی

صفحه 4-28
سعیدرضا مقدم فر؛ سیدمحمد مقیمی؛ فرهاد رهبر؛ حمید رضا یزدانی

3.

طراحی مدلی بومی برای تعیین ابعاد انعطاف‌پذیری منابع انسانی در بانک‏‌های دولتی

صفحه 29-52
حمیدرضا یعقوبی؛ آرین قلی پور؛ مجتبی امیری

4.

گونه‌شناسی روایت‌های خط‌مشی دولت ایران در مواجهه با بیماری ناشی از ویروس کرونا

صفحه 53-73
نیما پروین؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ شهرزاد نیری

5.

ارائه مدل ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 74-108
مهدی زینالو؛ علیرضا علی احمدی؛ سعید نریمان

6.

شناسایی مؤلفه‌‏های رهبری مربیگرا (مورد مطالعه: صنعت برق ایران)

صفحه 109-128
سعید نیک اخلاق؛ رضا هویدا؛ امیرحسین محمد داوودی

7.

طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های قضایی در نهاد قضایی کشور

صفحه 129-164
رقیه کشوریان آزاد؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب