1.

تأثیر تمرین بدنی و الگوی مشاهده‌ای انتخابی و اجباری بر میزان انگیزه درونی و یادگیری شناختی مهارت شوت جفت بسکتبال: با رویکرد نیازهای روانشناختی پایه

صفحه 5-23
فرزاد ملکی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب

2.

تأثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم – دست

صفحه 25-40
مهدی رحیم زاده؛ شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی

3.

تاثیر تمرین تناوبی سرعتی بر مقادیر عامل رشد عصبی هیپوکمپ و عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار

صفحه 41-54
الهام عزیزی؛ اسماعیل نصیری؛ مریم خالصی

4.

اثر همزمان تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای و یادگیری مشاهده ای بر ‏یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

صفحه 55-67
رویا مهدی پور؛ مهدی نمازی زاده؛ رخساره بادامی؛ حمید میرحسینی

5.

تاثیر دشواری تکلیف شناختی و صدای گفتاری بر نوسان قامت

صفحه 69-81
رضوان عظیمی؛ بهروز عبدلی؛ محمدعلی سنجری؛ رضا خسروآبادی

6.

تأثیر تمرین‌های تصمیم‌گیری بر حافظه کاری والیبالیست‌های ماهر و نیمه ماهر

صفحه 83-98
مهتا اسکندرنژاد؛ زهرا حسین زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب