1.

معرفی و نقد و بررسی تذکرهء (صبح گلشن)1

دکتر اسماعیل حاکمى والا

2.

مفاهیم اخلاقی در چهار منظومهء عطار (ا سرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه)

دکتر جلیل تجلیل؛ شهرام احمدى

3.

بررسی خطاهای گفتار در زبان فارسی

دکتر على افخمى؛ محمود رضا اسدى مطلق

4.

وجوه بلاغت در دو قصیدهء ناصرخسرو

دکتر عبدالرضا سیف؛ احمد محمدى؛ نسرین موسى وند

5.

مضامین در حوزهء آهنگ و موسیقی شعر فرخی سیستانی

دکتر عباس کى منش

6.

اسطورهء حیات جاوید، مردن پیش از مرگ و نوزایی

دکتر حمیرا زمردى

7.

ساختمان دستوری لغت سازی فارسی

دکتر على زارعى دانشور

8.

زیبایی شناسی دینی در غزلیات حافظ

دکتر غلامرضا رحمدل

9.

أنو ار ترجمه های فرقانی از سورهء مبارک حمد قرآنی

دکتر سید امیر محمود انوار

10.

حماسه گیلگمش و روایت های مختلف

دکتر على محمد مؤذنى؛ پارسا یعقوبى

11.

توصیف بهار در شعر شاعران طنزپرداز فارسی

دکتر سید محمد حسینى شبانان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب