1.

دیوان فتح (شاعر قرن یازدهم)

دکتر برات زنجانی

2.

موسی (ع) و پیامبران هم عصر و بنی اسرائیل در مثنوی معنوی

دکتر عبدالرضا سیف

3.

نمادهای اندامی نباتات در دیوان شاعران پارسی گوی

دکتر حمیرا زمردی

4.

جادو در ادبیات فارسی

دکتر محمد حسین محمدى

5.

ناصرخسرو و علوم رایج زمان خود

دکتر محمدرضا برزگر خالقى

6.

آداب و مراسم سماع

دکتر على دانشورکیان

7.

جاذبه های موسیقایی برخی مضامین خاقانی و پرتو آن در شاعران (مولوی ‘ سعدی و حافظ)

دکتر عباس کى منش

8.

مقایسهء زندگی و شعر امیلی دیکنسون و فروغ فرخزاد

دکتر بهادر باقری

9.

معرفی کتاب سفینهء قهرمانیه

دکتر منوچهر اکبرى؛ آقاى محمد شعبانى

10.

نگاهی به خال هندوی حافظ

دکتر محمد کاظم کهدویى

11.

آوارهء یمگان و اسماعیلیه

دکتر امین رحیمى

12.

تبلیغ جنون آمیز

دکتر فرشته آهنگرى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب