1.

ترتیب واژگانی جمله در زبان عربی برپایه نظریه حاکمیت و وابستگی

دکتر على افخمى؛ دکتر غلامرضا دین محمدی

2.

از علی آموز اخلاص عمل (مناقب علوی در مثنوی مولوی)

دکتر محمد حسن فوادیان

3.

معرفت از نظر عین القضات همدانی

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

4.

بازتاب شاهنامه فردوسی در عزلیات شمس مولوی

دکتر عبدالرضا سیف؛ گلناز عاملى؛ معصومه محمدزاده

5.

روند شکل یابی، توسعه و تخریب شهر قدیم بم د

دکتر حسن کریمیان

6.

نگاهی اجمالی به سیر تاریخی لغت سازی علمی فارسی

دکتر على دانشو رکیان

7.

دوآلیسم جدید سپهری

دکترحمیرا زمردى

8.

تقدیر وسرنوشت در ادبیات فارسی و تأثیر آن بر فرهنگ مردم ایران

دکتر محمد حسین کرمى

9.

نگاهی به تصحیح متون در دوره قاجار

دکتر شهرام آزادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب