1.

پیشایندهای نگهداشت منابع انسانی با تأکید بر نقش هم‌پیوندی شغلی: یک فرامطالعة آمیخته

صفحه 1-20
زهرا صفری؛ سیدمهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ محمد صفری

2.

طراحی و اعتبارسنجی مدل عدم حساسیت سازمانی در سرمایه ‏های انسانی (مطالعة موردی: شرکت ملی گاز استان کرمانشاه)

صفحه 21-39
محمدامین آئینی؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظرپوری

3.

طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگ مدرسة موفق

صفحه 41-60
فضایل کیانی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ تقی اکبری

4.

آینده‌نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش ایران

صفحه 61-74
سمانه میرزایی؛ مهدی سلیمی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی

5.

شناسایی کاربردها و الزامات هوش مصنوعی در فرایند جذب و استخدام

صفحه 75-88
علی‌رضا اکبری؛ رضا طهماسبی

6.

ترسیم روابط علت‌ـ معلولی مؤلفه‌های شایسته‌هراسی در بطن فرهنگ سازمان‌های دولتی (بر اساس دیدگاه خبرگان سازمانی)

صفحه 89-105
زهره محمدیاری؛ محسن آرمان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب