1.

تأثیر باکتری های باسیلوس و سودوموناس برعملکرد کمی و کیفی و راندمان مالت‌سازی ارقام مختلف جو در شرایط دیم

صفحه 313-330
ابراهیم مرشدی؛ محمد حسین قرینه؛ احمد کوچک زاده؛ عبدالمهدی بخشنده

2.

بررسی تأثیر براسینواستروئید بر بهبود کیفیت روغن و عملکرد ژنوتیپ‌های کلزا تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 331-347
مهسا رفعتی آلاشتی؛ شهریار کاظمی؛ مژده سادات خیاط مقدم

3.

تأثیر غلظت‌های مختلف کروم در آب آبیاری بر ریشه و رشد ارقام کنجد

صفحه 349-367
علیرضا توکلی؛ رضا نصرتی؛ متین جامی معینی

4.

تأثیر کودهای ورمی‌کمپوست و بور بر رشد، عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و بور در گلرنگ (Carthamus tinctorious L.)

صفحه 369-385
سمیه چنانی؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ علی مشتطی

5.

اثر ترکیب نیتروژن، هیومیک‌اسید و وایتا فری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و صفات کیفی دو رقم آفتابگردان

صفحه 387-403
عارفه علی پور قاسم آباد سفلی؛ علی نخزری مقدم؛ مهدی ملاشاهی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

6.

پاسخ رشد و عملکرد گندم زمستانه به تاریخ کاشت و میزان نیتروژن مصرفی

صفحه 405-418
سیدفرهاد صابرعلی

7.

بررسی تأثیر قارچ مایکوریزا، نسبت ترکیبی اکسین/ جبیرلین و آسکوربیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژی و زراعی ذرت

صفحه 419-436
طیبه جمشیدنیا؛ طیب ساکی نژاد؛ علی رضا شکوه فر؛ رضا دادنیا؛ سید کیوان مرعشی

8.

بررسی تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های مختلف سبزشدن و آنزیم‌های پراکسیداز و کاتالاز در ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum)

صفحه 437-449
مسلم حیدری؛ مهرداد چائی چی

9.

فراتحلیل عوامل زراعی محدودکننده تولید علوفه شبدر در ایران

صفحه 451-467
محمد زمانیان؛ فرید گل زردی؛ علی ماهرخ؛ فرهاد عزیزی؛ مسعود ترابی؛ ویدا قطبی؛ محمد علی مفیدیان؛ وحید رهجو؛ الیاس سلطانی

10.

تأثیر کشت مستقیم، نشایی، پرایمینگ و محلول‏پاشی بور بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های گیاه کینوا

صفحه 469-484
علی منصوری؛ حشمت امیدی؛ امیر بستانی

11.

ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی از ژنوتیپ‏های بادمجان سفید

صفحه 485-504
فروغ فلاحی؛ وحید عبدوسی؛ محمود باقری؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ حمید مظفری

12.

مطالعه ویژگی‌های حسی دانه های انار (Punica granatum L.) تحت تأثیر درون پاشی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان

صفحه 505-520
عارفه مزروعی؛ کرامت الله سعیدی؛ زهرا ایزدی؛ عبدالرحمان محمدخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب