1.

سخن سردبیر: سیاست‌‌گذاری ملی در جهت افزایش بهره‌وری منابع انسانی

صفحه 204-207
آرین قلی پور

2.

مسئولیت‌های سازمانی مدیران در امرونهی به کارکنان در پرتو قرآن کریم

صفحه 208-229
امیرحسین شاددل؛ محمد سعید تسلیمی؛ محمدعلی لسانی فشارکی

3.

ارزیابی ترکیبی از عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط‌مشی‌های نظام آموزشی و پرورشی ایران

صفحه 230-257
حمیدرضا ابراهیمی کیاسری؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده تهران

4.

مطالعه تطبیقی الگوی حکمرانی صوت‌وتصویر فراگیر در روسیه، ترکیه و کره جنوبی

صفحه 258-292
منصوره اخوان؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی؛ داتیس خواجه ئیان

5.

فهم گفتمانی ظهور و تغییر خط‌مشی مسکن در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور

صفحه 293-318
سید کاظم حسینی؛ حسن دانایی فرد؛ سید حسین کاظمی

6.

ارائه مدل توسعه قابلیت‌های سازمانی وزارت آموزش‌وپرورش اقلیم کردستان عراق با استفاده از گراندد تئوری

صفحه 319-343
ئاکو عبدالمجید سعید؛ مجتبی امیری؛ سیدرضا سیدجوادین؛ رسول نوروزی سیدحسینی

7.

بررسی چگونگی تأثیرپذیری مدیریت منابع انسانی از اینترنت اشیا

صفحه 344-363
دریا یوسفی؛ علی پیران نژاد؛ مونا جامی پور

8.

ارائه مدل میراث منابع انسانی: مطالعه‌ای آمیخته در بانک ملی ایران

صفحه 364-391
افشین سلطانی؛ حمزه خواستار؛ سعید جعفری نیا؛ روح اله نوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب