1.

راه‌کارهای عملی در طراحی و بازمهندسی ساختار سازمانی

صفحه 392-399
آرین قلی پور

2.

طراحی الگوی حکمرانی شهری هوشمند با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 400-438
پانته آ غفاری؛ علی اصغر پورعزت؛ وحید آرایی؛ سید مهدی الوانی

3.

ارائه مدلی از پیشایندها و پسایندهای توسعه منابع انسانی ملی با رویکرد فرامطالعه

صفحه 439-471
اکرم هادی‌زاده مقدم؛ علی رضاییان؛ حمید رضا یزدانی؛ داود افروز

4.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل روان‌شناختی اثرگذار بر فرایندهای منابع انسانی سطح مقدماتی مدل 34000 منابع انسانی: یک مطالعه آمیخته

صفحه 472-511
نوری کعب عمیر؛ فریبرز رحیم نیا

5.

چارچوب خط‌مشی‌گذاری برای به‌کارگیری سامانه‌های هوش مصنوعی در حوزه شهری با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 512-552
عباس منوریان؛ جواد صادقی؛ علی پیران نژاد

6.

چابک‌سازی مدیریت فرایندهای سازمانی مبتنی بر تئوری سیستم‌های انطباقی پیچیده

صفحه 553-583
صادق حسنی مقدم؛ محمدمهدی مهتدی؛ حسین بازرگانی؛ علی طاهری

7.

پیشران‌های استراتژی بر اساس مدل مک‌کنزی: مطالعه موردی

صفحه 584-614
هدی جبلی؛ منوچهر انصاری؛ امیر خانلری؛ معصومه جواهریان

8.

طراحی مدل اقناع عمومی در بستر حکمرانی خوب شهری

صفحه 615-636
حدیث مهماندوست؛ حمید رضایی فر؛ محمد محمدی؛ نورمحمد یعقوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب