1.

مطالعه اپیدمیولوژی فاسیولوزیس در استان کرمانشاه

دکتر سید حسن حسینی؛ دکتر ولی الله واعظی؛ دکتر قاسم جعفری؛ دکتر اختر رضایی؛ مهندس غلامرضا کرمی

2.

تعیین زمان مناسب برای د- اپی تلیالیزه کردن قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی در سگ

دکتر جلال بختیاری؛ دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر محمد جواد قراگزلو؛ دکتر امیر اردشیر؛ دکتر سیدرضا جعفرزاده

3.

مطالعه هیستولوژی پوست نواحی بدن در مراحل مختلف رشد جنینی گوسفند ماکویی

دکتر رسول شهروز؛ دکتر عباس احمدی

4.

جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیرتوکسین زا از جیره های غذایی دامی ارسالی به مرکز قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر حجت اله شکری؛ دکتر رامک یحی رعیت؛ مینو سلطانی

5.

بررسی سرم شناسی میزان شیوع آلودگی گاوها به BVDV با آزمون الایزا و مقایسه استفاده از الایزای شیر و سرم خون در ارومیه

دکتر احمد مرشدی؛ دکتر علیرضا محمودیان؛ دکتر بهرام دلیر نقده؛ دکتر جواد حاجی زاده

6.

شناسایی برخی از عوامل حدث جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز طیور

دکتر پیام حقیقی خوشخو؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری

7.

بررسی نقش سردکنهای آبی در چگونگی وضعیت باکتریایی لاشه های مرغ در کشتارگاههای مرغ در کشتارگاههای صنعتی استانهای تهران و گیلان

دکتر افشین آخوندزاده؛ دکتر علی میثاقی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر هادی اشپری

8.

منابع و راههای انتقال ااسیست آیمریا به سالنهای پرورش طیور صنعتی شهرستان ارومیه

دکتر موسی توسلی؛ دکتر منصور پاشایی

9.

تعیین میزان فراوانی کتوز تحت درمانگاهی در گاوداریهای شیری شهرستان کرمان با استفاده از روش اندازه گیری بتاهیدروکسی بوتیرات سرم

دکتر مهدی سخا؛ دکتر حمید شریفی؛ دکتر ابراهیم طاهری؛ دکتر شهاب الدین صافی

10.

بررسی تغییرات فصلی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون و تغییرات پاتولوژیک قلب و ماهیچه های اسکلتی در گوسفندان آذربایجان غربی

دکتر محمد نوری؛ دکتر سیامک عصری

11.

جداسازی و شناسایی مولکولی ویروس های برونشیت عفونی طیور در مرغداریهای صنعتی ایران

دکتر گیتا اکبری آزاد؛ دکتر مهدی وصفی مرندی؛ دکتر حسین کیوانی

12.

اثرات بیهوشی با زایلازین - کتامین بر روی درجه حرارت، تنفس ضربان قلب، فشار خون سرخرگی و گازهای خونی در گوسفند

دکتر علی بنی آدم؛ دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر یداله احمدی فر

13.

مطالعه اثر آنتی بیوتیک ها بر تیتر سرمی مایکوپلاسما گالی سپتیکم و مایکوپلاسما ساینویه

دکتر علیرضا طالبی؛ دکتر محمد قاسمی لک

14.

مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله

دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر کامران شریفی؛ دکتر صادق سپاهی

15.

شناسائی مونوژن ها و اثر تراکم جمعیتی آنها در ماهیان شیربت و بنی رودخانه کارون در اهواز

دکتر فروغ پاپهن؛ دکتر علی اکبر ولی نژاد زوارق؛ دکتر ناصر حقوقی راد

16.

بررسی آلودگی به سستودها در گوشتخواران شهرستان کاشان

محسن اربابی؛ عباس درودگر؛ دکتر حسین هوشیار؛ دکتر ایرج موبدی

17.

مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک هندی بر پارامترهای هماتولوژیک، برخی آنزیمهای خون و آسیب شناسی بافتهای مختلف ماهی کپور معمولی

دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر مصطفی غفاری؛ دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر سعید بکایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب