1.

مفهوم شناسی و الگوسازی سنجش سلامت‌شهری درمطالعات شهری و منطقه ای

صفحه 1-31
مرضیه فلاح برزگر؛ احمد خلیلی

2.

بررسی نقش عناصر فضایی شهری بر قابلیت پیاده مداری حد فاصل محور میدان تجریش-قدس

صفحه 33-48
کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ مهسان سپیدرود

3.

کاوش الگوهای پرتکرار فضایی فعالیت‌های شهری مطالعه موردی: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر تهران

صفحه 49-65
حسنعلی فرجی سبکبار

4.

مدل‌سازی موانع تحقق توسعه شهری دانش‌بنیان مطالعه موردی: شهر اهواز

صفحه 67-89
صفیه دامن باغ؛ هادی علیزاده

5.

ارزیابی کارایی شبکه عصبی گازی بافتی در خوشه‌بندی داده‌های بلوک‌های آماری شهر اصفهان مبتنی بر متغیرهای توسعه پایدار شهری

صفحه 91-109
هادی تاریقلی زاده؛ بابک میرباقری؛ علی اکبر متکان

6.

ضرباهنگ کاوی مصرف فضا در فضاهای مرکز شهر مطالعه موردی: سبزه‌میدان زنجان

صفحه 111-131
اسماعیل دویران

7.

ارزیابی نقش شهر اسفنجی به‌عنوان شهری سبز-آبی در ارتقاء سطح خدمات اکوسیستم شهر شیراز

صفحه 133-153
محبوبه نوری؛ محمدرضا رضایی؛ ابراهیم عسگری

8.

تحلیل عوامل مؤثر کالبدی و اجتماعی بر تحقق‌پذیری شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: شهر ورامین

صفحه 155-174
احمد زنگانه؛ حمیدرضا تلخابی؛ مهدی عباس زاده سورامی؛ مهدی مه آبادی

9.

بررسی تأثیر خدمت اکوسیستمی خنک‌کنندگی زیرساخت‌های سبز شهری بر کاهش بار گرمای محیطی و بهره‌وری انرژی در کلان‌شهر تبریز

صفحه 175-203
مهدی هریسچیان؛ حسن محمودزاده؛ رسول قربانی

10.

تحلیل نقش عوامل مؤثر در تولید فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه

صفحه 205-235
طاهره زیوری؛ اصغر عابدینی؛ فریدون نقیبی؛ فاطمه جبارپور مهرآباد

11.

تاثیر عوامل اجتماعی مکان در سکونتگاه‌های غیررسمی بر توانمندسازی اجتماعی ساکنان (موردپژوهی: سکونتگاه‌های غیررسمی شهر تبریز)

زهرا شاهی حق؛ مینو قره بگلو؛ حامد بیتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب