1.

شناسایی و انتخاب بهترین شاخص اقلیم آسایش گردشگری در رویشگاه‌های جنگلی مانگرو مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده حرا

صفحه 1-23
پروانه سبحانی؛ افشین دانه کار

2.

تحلیل روند و تنوع فضایی خشکی در اقلیم آینده ایران

صفحه 25-50
کبری سلطانی؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ فیروز مجرد؛ سحر هادی پور؛ عبداله جلیلیان

3.

تعیین بهترین تابع توزیع احتمال برای برآورد بارش فصل رشد برنج در مناطق عمده برنجکاری کشور

صفحه 51-69
زهره جوانشیری؛ حدیث صادقی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ مازیار غلامی

4.

پیش‌یابی تغییرات آسایش حرارتی گردشگران ساحلی در استان هرمزگان

صفحه 71-87
اسدالله خورانی؛ علی مرادی؛ عباس مرادی

5.

ارزیابی اثرات زمین‌ساخت گسلی بر ژئومورفولوژی حوضه زنجان‌رود با استفاده از تکنیک‌های دورسنجی و ژئومورفومتری

صفحه 89-110
ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ شیرین محمدخان؛ سیدجواد حسینی

6.

درستی سنجی متغیر‌های دما و بارش مدل‌های CMIP5 در ایران تحت پروژه‌های CORDEX و NEX-GDDP

صفحه 111-132
فاطمه تقوی نیا؛ بتول زینالی؛ عباسعلی داداشی رودباری

7.

برخی رویکردهای فلسفی در مورد مشاهده در ژئومورفولوژی.

صفحه 133-150
رضا خوش رفتار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب