1.

تأثیرات بهینه‌‌‌‌سازی مصرف آب بر توسعۀ گردشگری پایدار

صفحه 479-492
مهدیه ذاکری؛ سمیه حاجی‌نژاد

2.

تحلیل زمانی‌ـ مکانی عملکرد سامانۀ بهره‏برداری اپراتور‌محور در توزیع آب سطحی در شرایط کمبود تأمین آب، مطالعۀ موردی شبکۀ آبیاری نکوآباد اصفهان

صفحه 493-510
درسا رهپرست؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی

3.

شبیه‏سازی فرایند و ارزیابی زمانی‌ـ مکانی توزیع آب سطحی به واحدهای کشاورزی در دشت آبشار اصفهان

صفحه 511-528
امیرهادی صفوی نیا؛ جابر سلطانی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ مجید دلاور

4.

بررسی عدم‌قطعیت مدل‌های شبکۀ عصبی مصنوعی و عصبی فازی در پیش بینی رواناب حوضۀ رودخانۀ بشار

صفحه 529-544
حسین منتصری؛ مهدی تابع بردبار؛ احمد ایاسه؛ رضا خلیلی

5.

کنترل تبخیر از سطح آزاد آب با استفاده از مادۀ نانو ساختار سیلیکا (مطالعۀ موردی: دریاچۀ پشت سد کرخه)

صفحه 545-553
کتایون ستاریان اصیل؛ حسین یوسفی؛ فاطمه راضی آستارایی

6.

برآورد تغییرات مقدار آب قابل استحصال از رطوبت هوا و تبخیر‌ـ تعرق مرجع ناشی از تغییرات اقلیمی

صفحه 555-573
هادی رمضانی اعتدالی؛ زهرا پرتوی؛ سکینه کوهی

7.

بررسی کارایی نمایه‌های خشکسالی هواشناسی در ارزیابی خشکسالی استان فارس

صفحه 575-593
هما رزمخواه؛ روح ا... روستایی؛ علی محمد آخوندعلی

8.

پیش‌بینی جریان ورودی به سد کرخه با استفاده از مدل ARIMA

صفحه 595-606
محمد عزیزی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب