1.

استفاده از واژه های اضافی در ساختار جملات مرکب شفاهی

مریلا احمدی

2.

مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی

امیر حسینی؛ مریم هنرور

3.

بررسی اشتباهات گفتاری در رسانه های جمعی روسی زبان ایرانی

سید حسن زهرایی؛ شهناز محمدزاده یاغچی

4.

جایگاه چخوف در ادبیات جهان

بهرام زینالی

5.

راجع به برخی اشتباهات مرسوم زبان آموزان ایرانی در گفتار روسی

حسین غلامی

6.

بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو

رافائل گوسمان تیرادو؛ انریکه کرو خرویلا

7.

مقایسة تکواژ ریشه در زبان روسی و فارسی

حسین لسانی

8.

گروه های اسمی روسی با معنای مکان و زمان درحالت اضافی و معادل های آنها در زبان فارسی

علی مداینی اول

9.

جانشینی شکل زمان گذشته افعال به وسیلة اشکال دیگر(زمان افعال) در زبان روسی معاصر

علیرضا ولی پور؛ مهناز رهبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب