1.

تحلیل فقهی‌ـ حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن‌لا)

صفحه 1-13
ابراهیم عبدی پور فرد؛ محمدرسول سوری

2.

تأمین مالی مبتنی بر صرفه‌جویی مصرف انرژی در حقوق ایران

صفحه 15-30
عبدالحسین شیروی؛ محمدحسین حسنخانلو

3.

کاربرد بلاک‏ چین در حفاظت از حقوق مالکیت فکری و ابعاد کاربردی آن

صفحه 31-44
محسن صادقی؛ سارا مولاپناه؛ مائده صفری

4.

اسقاط حق شکایت از رأی مدنی

صفحه 45-58
مهدی حسن زاده

5.

مطالعة انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه

صفحه 59-71
عطالله بیگدلی

6.

افشای اطلاعات شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدة امریکا

صفحه 73-87
بهرام تقی پور؛ رئوف سیاری

7.

بررسی تطبیقی جایگاه حق تقدم ناشی از استفاده در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری

صفحه 89-103
محمد جواد عبداللهی؛ رضا عرب زاده؛ مریم شریفی رنانی

8.

بازپژوهی تفوق تصرف بر مالکیت در دعاوی ثلاث با نگاهی به رویة قضایی

صفحه 105-117
مجید عزیزیانی

9.

ضرورت‌ها، روش‌ها، و چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی صندوق‌های بازنشستگی

صفحه 119-133
زهره شیخی نژاد؛ علی زارع؛ شهاب جعفری ندوشن

10.

ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیة اروپا

صفحه 135-152
حانیه ذاکری نیا

11.

ارزیابی رویة قضایی بریتانیا در حوزة اجرای تعهدات قراردادی متأثر از تحریم کشورها و نهادهای ثالث

صفحه 153-165
سعید باغبان کندری؛ سید حسین سادات میدانی

12.

مسئولیت امانی مدیران در زمینة اطلاعات مالی شرکت

صفحه 167-179
احمد شهنیایی؛ علی عسکری نجف ابادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب