1.

بررسی مقایسه ای صفت در زبان های فارسی و آلمانی

پرویز البرزى ورکى

2.

بررسی ساختار مصدرها در زبان اردو و ارائهء مصدرهای جعلی با ریشه های فارسی و عربی

على بیات

3.

مفهوم روسی(cqacTbe)در بوته معناشناسی تاریخی

احمد پاکتچى

4.

بررسی تاثیر صدای پس زمینه ای بر درک شنیداری در زبان دوم(انگلیسی) با تاکید بر ویژگی های صدا

محمود سلیمانى؛ حمیده معرفت

5.

انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی

سید محمد علوى؛ شیوا کیوان پناه

6.

پژوهشی در سیر تحول رئالیسم داستانی: از شارل سورل تا نیکلا رتیف

فریده علوى

7.

بررسی معانی افعال روسی با پیشوند-3a در بافت های مختلف جمله

حسین غلامى

8.

بررسی اجمالی چگونگی پیدایش و گسترش تاریخ ادبیات روسیه

جان اله کریمی مطهر

9.

تنفر، حقارت، عشق در آثار لرمانتف

گئورگى و لاد یمیرو یچ ما سکو ین؛ شهناز محمدزاده یاغچى

10.

پژوهشی در مضامین اشعار و دیدگاه های لئوپولد سدار سنگور (2001-1906)

گلنار معظمى

11.

بررسی اجمالی برخی سوره های جزء30 از ترجمه های مترجمان معاصر قرآن در زبان روسی (بررسی، مقایسه و سعی در تصحیح ترجمه های قر ان در زبان روسی: ترجمهء کر ا چکو فسکی، عثمانف و پوروخووا)

علیرضا ولى پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب