1.

بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا

علی معینی؛ حمید ابریشمی؛ مهدی احراری

2.

بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در

اسمعیل ابونوری؛ مانی موتمنی

3.

الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن

احمد جعفری صمیمی؛ احمد برادران هاشمی؛ تورج دهقانی

4.

تخمین توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل تولید

ابراهیم حیدری

5.

مدل‎سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارایة مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران

محمدرضا مقدم؛ محمد مزرعتی

6.

اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران

علی طیب نیا؛ ژیان مردوخی

7.

اثرسرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران

اکبر کمیجانی؛ صالح قویدل

8.

بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای

محمود متوسلی؛ معصومه فولادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب