1.

تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی

2.

اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن‌ها در بیمة اتومبیل: مورد، ایران

قهرمان عبدلی

3.

آزمون پولی بودن روند حرکت نرخ ارز در دورة درامد

محمد اخباری

4.

بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر

هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی

5.

نقش انواع درامدها در نابرابری توزیع درامد در ایران

سهیلا پروین

6.

تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریة دستمزد کارایی

علی سوری

7.

بررسی اثر عدم اطمینان مالیاتها بر اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ایران

عزت ا... عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ حجت ا... هاشم بیگی

8.

ارزیابی اقتصادی وسایل حمل و نقل جاده ای بار در مازندران

نورالدین شریفی

9.

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال

مصطفی عمادزاده؛ روح ا... شهنازی؛ عباس محمدزاده؛ روح ا... بابکی

10.

بهره‎وری کل عوامل در بخش نفت و گاز ایران

داریوش وافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب