1.

ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران با مدیریت عملکرد کامل

صفحه 1-10
آرین قلی پور

2.

بودجه‌ریزی کارآفرینانه در بودجه دولتی ایران: موانع و راه‌کارها

صفحه 11-26
سیدمحمد مقیمی؛ علیرضا سلمانیان

3.

طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در حوزه انرژی برق با رویکرد حکمروایی همکارانه

صفحه 27-51
غلامرضا کاظمیان؛ محمد رضا رئیسی؛ رضا واعظی؛ وجه‌الله قربانی‌زاده

4.

طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش‌های همگانی

صفحه 52-79
بهداد صادقی؛ رحمت‌الله قلی‌پور؛ مجتبی امیری؛ مرجان صفاری

5.

ارائه چارچوبی برای کاربست خط‌مشی‌گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران

صفحه 80-113
محسن عین علی؛ سید عباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی نژاد؛ حسن دانایی فرد

6.

تأثیر استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر پیوند شغلی و فرسودگی شغلی: بررسی نقش میانجی استرس

صفحه 114-148
سمیه نقدی زرین؛ ندا محمداسمعیلی

7.

بررسی تأثیر سبک رهبری پیش‌نمون بر اثربخشی رهبر: نقش میانجیگری تمامیت ادراک‌شده و تعدیلگری تبادل رهبر ـ رهبر

صفحه 149-181
الهام ابراهیمی؛ شبنم زرجو

8.

توسعه الگوی یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت در مناطق آزاد با تأکید بر فشارهای محیط زیستی

صفحه 182-205
محمدجواد امیری؛ وحید مقدم‌زاده؛ غلامرضا نبی بیدهندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب