1.

جایگاه کیهان شناختی دایره و مربع در معماری مقدس (اسلامی)

دکتر حسن بلخاری

2.

شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران

دکتر سید محسن حبیبی؛ هادی سعیدی رضوانی

3.

چشم انداز شهر / محله پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز

دکتر کورش گلکار

4.

کاربرد علوم محیطی در فرایند مطالعاتی طراحی شهری

دکتر راضیه رضازاده

5.

بکارگیری نشانه شناسی در شهرسازی

بیتا جمالپور

6.

هویت انسان ساز ، انسان هویت پرداز (تأملی در رابطه هویت و معماری)

دکتر عیسی حجت

7.

مسجد جامع کبیرنی ریز

مهندس سید محمد حسین ذاکری؛ دکتر غلامحسین معماریان

8.

یافته هایی از طرح شنب غازان، پدیده شهری عصر ایلخانی به نام ابواب البر

دکتر جواد شکاری نیری

9.

افول کتاب آرایی و طلیعه پیکرنگاری (نقاشی دوره افشاریه)

دکتر یعقوب آژند

10.

ویژگی های هنر تصویرسازی

دکتر سید محمد فدوی

11.

بررسی نگاره "آزمون فریدون پسرانش را" از منظر نشانه شناسی لایه ای

دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر فرزان سجودی؛ مریم خیری

12.

زیبایی شناسی گام طبیعی

سید حسام الدین سراج

13.

موتزارت پس از 250 سال

unknown


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب